Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych